מפעל הפיס
 
 
כדורסל למען הקהילה – חווית כדורסל עם מפעל הפיס

קול קורא לרשויות המקומיות להגשת בקשה להשתתפות במשחקי ליגת העל בכדורסל

1. כללי
1.1. מפעל הפיס, בשיתוף מנהלת ליגת העל לגברים בכדורסל בישראל (להלן: "המנהלת"), מקדם את מיזם "כדורסל למען הקהילה – חווית כדורסל עם מפעל הפיס" (להלן: "המיזם"), במסגרתו ישתתפו ילדים ובני נוער מרשויות מקומיות כצופים במשחקי כדורסל של קבוצות מליגת העל בכדורסל (להלן: "ליגת העל"),אשר יתקיימו באיצטדיונים שונים ברחבי הארץ (להלן: "משחק הכדורסל").
1.2. מפעל הפיס מזמין בזאת רשויות מקומיות העומדות בתנאים המפורטים בתקנון להשתתף במיזם בעונת המשחקים 2018-2019, בהתאם למפורט להלן.

2. תנאי הסף להגשת הבקשה
רשאי להגיש בקשה מבקש העומד,במועד הגשת הבקשה, בכל התנאים הבאיםבמצטבר:
2.1. המבקש הוא אחד מהבאים:
2.1.1. רשות מקומית (היינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית; להלן ולעיל: "הרשות המקומית");
2.1.2. תאגיד בשליטה (מלאה או חלקית) של רשות מקומיתובלבד שניתנה לו הסמכה מאת הרשות המקומית להגשת בקשה בהתאם לקול קורא זה, במסגרת כתב ההתחייבות (נספח א').
2.2. המבקש בעל יכולת להקצות 45 משתתפים לפחות למשחק כדורסל אחד, עד לסך של 180 משתתפים לכל היותר לכל רשות מקומית (לא כולל מלווים).
לצורך סעיף זה, "משתתף" –משתתףמשכבת גיל של כיתה ד' ומעלה.
2.3. המבקש בעל יכולת להקצות מלווים מעל גיל 21 מטעמו למשחק הכדורסל, ביחס של מלווה לכל 15 משתתפים.

3. אופן הגשת הבקשות
3.1. ניתן להגיש את הבקשות החל מיום 13/03/19 בשעה 12:00 ועד ליום 03/04/19 בשעה 17:00 (להלן: "תקופת ההרשמה").
3.2. ניתן להגיש בקשה באמצעות טופס בקשה מקוון בלבד.
3.3. רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד עבור השתתפות של עד 180 משתתפים במשחק כדורסל אחד בלבד.
3.4. לפרטים ולשאלות בעניין מיזם זה ניתן לפנות לנציגת מפעל הפיס, גברת מירב סונסינו, בדואר אלקטרוני שכתובתו: merav.sonsino@pais.co.il, בציון הנושא "כדורסל למען הקהילה – חווית כדורסל עם מפעל הפיס", עד ליום 27/03/19 בשעה 12:00.

4. כללי
4.1. מובהר כי אין בהגשת כל המסמכים הנדרשים על פי קול קורא זה כדי להוות אישור כי הבקשה תאושר ו/או כי הינה עומדת בתנאי קול קורא זה, ואין בכך כדי ליצור מחויבות כלשהי מצד מפעל הפיס להשתתפות במיזם.
4.2. האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית, ובכל מקרה, הוראות התקנון בלבד תחייבנה את מפעל הפיס.


טופס הגשת בקשה

לפניך טופס שאלון אותו עליך למלא עם כל הפרטים הנדרשים. בסיום יש ללחוץ על הלחצן "הגש בקשה" שבתחתית הטופס.

לתשומת ליבך:

  • כל השדות בטופס הם שדות חובה!
  • חובה לצרף את מסמך כתב ההתחייבות הנדרש!
  • יש להוריד תחילה את המסמך, להדפיסו, למלא להחתים ובסיום לסרוק ולצרף אותו לטופס.
  • רק כאשר יש בידך את המסמך סרוק ומוכן יש למלא את טופס השאלון ולצרף את המסמך הנדרש.
  • הטופס תואם לדפדפן גוגל כרום או דפדפן אקספלורר בגירסא 10 ומעלה בלבד!


 פרטי מגיש הבקשה
יש למלא במדויק את כל הפרטים בכל השדות.

שם הרשות הפונה  
שם מגיש הבקשה  
שם איש הקשר הממונה מטעם הרשות להובלת המיזם  
שם ראש הרשות  
טלפון קווי  
טלפון נייד  
דואר אלקטרוני  
מספר הילדים שישתתפו במשחק  
מספר מלווים  
קבוצת התלמידים אשר תיקח חלק בפעילות תהיה משכבת גיל
(שכבת גיל של כיתה ד' ומעלה)
 
 
 מסמך נדרש
יש לצרף כמסמך סרוק את הטופס הנדרש.
לצירוף של מסמך יש ללחוץ על "צרף מסמך" ולבחור בקובץ המתאים מהמחשב שלך.
להורדת המסמך למילוי לחצו כאן

כתב הצהרה והתחייבות של הרשות המקומית (נדרשים לחתום עליו, ולהעלות לאתר)
 אישור התקנון
כתב התקנון (להורדה לחצו כאן)
אני מאשר את הגשת הבקשה בכפוף לקריאה, אישור, קבלה והסכמה לתנאי התקנון.